ســـوال - چک بلامحلی را بابت یک معامله از شخصی دریافت کرده ام  که تقریبا دوسال پیش بصورت غیابی منجر به صدور حکم محکومیت صادر کننده چک شده است ولی تا کنون موفق نشده ام مال یا دارایی از مشارالیه به دادگاه معرفی نمایم. لذا:

  1. آیا قانون امکانی را برای استعلام از مراجع مطلع مانند ثبت اسناد ، اداره ثبت پلاک خودرو، بانک مرکزی و ... جهت احقاق حقوق مال باختگان دیده است و آیا می توان از قاضی پرونده چنین تقاضایی نمود؟
  2. صرفنظر از مورد فوق ، اینجانب چگونه می توانم دستور ممنوع الخروجی صادرکننده چک  بلامحل را دریافت کنم؟

پـاسـخ - در خواست خود را به شعبه صادر کننده رای ارایه دهید. به عنوان مثال می توانید در خواست نمایید دادگاه از شعبه سرپرستی بانک صادرات در شهر تهران استعلام نماید آیا خوانده حسابی در این بانک دارد.

 

ســـوال - آیا میشود به جای به اجرا گذاشتن کل مبلغ چک مبلغ بستانکاری که کمتر از مبلغ چک است به اجرایی ثبت اسناد و املاک  گذاشت؟

پـاسـخ - شما می توانید به استناد چک مبلغی کمتر از وجه مندرج در چک را از مراجع ذیربط مطالبه نمایید.

 

ســـوال - آیا شخصی می تواند به جای دارنده چک اقدام به وصول و برگشت زدن چک نماید؟

پـاسـخ - بله  چک را هر کس برگشت زده می توانداقامه دعوی نمایید.

 

ســـوال - در صورتی که تاریخ چک  با تاریخ تنظیم قرارداد متفاوت باشد از چه طریقی می توان اقدام نمود؟

پـاسـخ - در دعاوی مربوط به چک، اصولاً منشأ صدور چک اهمیتی ندارد و صرف وجود امضای صادرکننده روی چک، وی را موظف و متعهد نسبت به پرداخت وجه آن در حق دارنده می نماید.

 

ســـوال - چکی که حواله کرد آن خط خورده اگر شخص دیگری آنرا برگشت بزند آیا می تواند بر علیه صادره کننده چک شکایت کند؟

پـاسـخ - شکایت کیفری نمی توانید بنمایید از طریق حقوقی هم بعضی شعبات قبول می نمایند و برخی قبول نمی کنند.وکیل چک

 

ســـوال - اگر یک چک بابت تضمین داده شده باشد جهت جلوگیری برای وصول چه اقدامی باید صورت گیرد؟

پـاسـخ - در مورد اسنادی مانند چک  ، قانون چک و قانون صدور چک بیان دارد که داشتن هر نوع سندی در دست فرد نشانگر مدیون بودن  صادر کننده آن است و با توجه به مبلغ آن دارنده می توانند کل آن را مطالبه نماید مگر اینکه شما بتوانید با داشتن شاهد یا مدرک و سندی ثابت نمایید فقط نیمی از آن را بدهکار بوده اید.

 

ســـوال - اینجانب برای تسویه حساب واگذاری سهام خود به شرکا دو فقره چک  از حساب جاری شرکت (حقوقی) در یافت کرده ام که در آنها عبارت حواله کرد خط خورده است. آیا می توانم چک ها را بدون ظهر نویسی در اختیار شخص ثالث قرار دهم. و آیا در صورت ظهر نویسی و عدم تامین وجه چک مسئولیت پرداخت با اینجانب است یا با صاحب حساب چک؟

پـاسـخ - خط زدن عبارت "حواله کرد" در متن چک، ظاهراً نشانگر عدم رضایت صادرکننده به انتقال چک از سوی دارنده(شما) می باشد و در مورد انتقال بدون ظهرنویسی، چنانچه شخص ثالث با ارائه ی دلیل یا شاهد مبنی بر دریافت چک از شما بتواند این موضوع را ثابت کند، مسئولیت پرداخت وجه چک بر عهده ی شماست، نه صادرکننده. البته لازم به ذکر است در این خصوص(قابل انتقال بودن یا نبودن چنین چکی) اختلاف نظر بوده و رویه دادگاه ها در این امر، کاملاً متفاوت از هم می باشد. اگر انتقال از طریق ظهریسی انجام شود، باز هم به نظر می رسد دادگاه صاحب حساب را مسئول ندانسته و هرچند چک به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی در انتقال، صرفا جنبه ی تجارتی خود را از دست داده و لیکن به عنوان سندی عادی علیه شما قابلیت استناد دارد، مسئولیت پرداخت آن بر عهده ی شما خواهد بود.

 

ســـوال - چک ضمانت داری که چند روزبعد موعد برگشت خورده بایدچکارکنیم تاموجب ضرر واسم نشه؟

پـاسـخ - چک ضمانتی اصولاً تاریخ ندارد واگر تاریخ داشته باشد متن چک مهم است و اینکه مرتبط با قراردادهست یا خیر در واقع چک ضمانتی صرفاً جنبه حقوقی دارد.وکیل

 

ســـوال - طریقه شکایت در خصوص صدور چک بلامحل؟

پـاسـخ - اگر چکی پس از برگشت از بانک به شخص دیگری منتقل شود حق شکایت کیفری از بین می رود مگر در صورت قهری بودن این انتقال. و چنانچه دارنده ی چک که اقدام به برگشت زدن چک نموده،بخواهد حق شکایت کیفری اش محفوظ بماند می تواند به شخص دیگری نمایندگی جهت وصول بدهد و این نمایندگی را در ظهر چک قید نماید. در غیر اینصورت تحت هیچ عنوان پس از انتقال حق شکایت کیفری توسط منتقل الیه متصور نیست .

 

ســـوال - چندی پیش جهت کار تجاری از شخصی 15 میلیون تومان پول نقد گرفته ودر قبال ان چکی دادم. پس دادن پول به شخصی که به او چک داده بودم طول کشید و موجب مشاجره بنده با او شد بنده پول را به حسابش واریز کردم واز وی چک خود را مطالبه میکند و سر لجبازی چک را پس نمیدهد.حال تکلیف چیست ؟

پـاسـخ - اگر رسید و مدرکی داشته باشید که پول را به حسابش واریز نموده اید می توانید از طریق محاکم برای اخذ چک اقدام نمایید البته بهتر بود پول را به صندوق دادگستری می سپردید و از آن طریق اقدام می کردید.

 

ســـوال - در بالای هر چک تاریخ میخورد .که این میشود تاریخ چک.تاریخ صدور چیست و در کجای چک نوشته میشود؟

پـاسـخ - تاریخی که در چک درج می شود همان تاریخ صدور است. تاریخ صدور،در ته چک که در دسته چک میماند ثبت میشود.

 

ســـوال - بنده تعدادی چک در وجه صاحبخانه دوستی نوشته بودم ودر تمامی چک ها قید شده بود که بابت اجاره کدام ماه هستند (برای مثال: در وجه: آقای فلان - بابت اجاره ماه دهم) در صورتی که قرارداد ملک به نام همان دوستم می باشد. الان دوستی ما بهم خورده است و ایشان حاضر به تسلیم چک های باقی مانده من نیستند. بنده با صاحبخانه شان تماس گرفتم و گفتم که چک های مرا از ایشان قبول نکند. الان سوال من اینجاست که در این حالت بهترین کاری که می توانم انجام دهم که از سو استفاده خود این فرد یا صاحبخانه اش جلوگیری شود چیست؟ در بانک برای چک ها اعلام مفقودی کنم؟  در ضمن: هیچ گونه رسیدی برای چک ها گرفته نشده است؟

پـاسـخ - شکایت مبنی بر خیانت در امانت.وکیل چک

 

ســـوال - اعلام مفقودی ومسدود نمودن حساب به دروغ تحت چه عنوانی قابل شکایت است؟چه عنوانی باید در شکواییه نوشته شود؟کلاهبرداری؟

پـاسـخ - با توجه به ماده 14 و 7 قانون صدور چک اگر صاحب حساب به دروغ اعلام کند که چک مفقود گردیده و درخواست عدم پرداخت آنرا از بانک بنماید به کلیه خسارت وارده به دارنده چک و همچنین باتوجه به مبلغ طبق ماده 7 این قانون به حبس محکوم می گردد صدور چک بلامحل

 

ســـوال - چک بایستی دارای چه شرایطی باشد تا بتوان از لحاظ کیفری یگیری نمود؟ چک به روز باشد یعنی چی؟ یعنی در همان روز صادر و در همان تاریخ به بانک برده شود؟ اصل بر کیفری بودن چک است یا باید آنرا ثابت کرد؟

پـاسـخ - مطابق قانون چک در صورتی می توان از طریق کیفری اقدام نمود که چک به صورت ضمانت و یا تحقق شرطی نبوده و یا بدون تاریخ و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد و یا به صورت سفید امضا نبوده باشد و همچنین می بایست ظرف 6 ماه از تاریخ صدور برای اخذ وجه آن وهمچنین ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نماید یعنی بعد از گذشت این یک سال دیگر از طریق کیفری نمی توان اقدام نمو. در صورت وجود هر یک از این موارد از طریق کیفری نمی توان اقدام نمود.

 

ســـوال - آیا چکی که تاریخ ندارد را می توان مطالبه نمود؟

پـاسـخ - شما فقط از طریق حقوقی می توانید چک را مطالبه نمایید. از لحاظ کیفری به دلیل اینکه چک بدون تاریخ بوده و در آن شرطی قید شده نمی توانید اقدام نمایید .

 

ســـوال - فردی مقداری پول به من بدهکار بود و برای اینکه پول را به تاخیر بیاندازد به شکل دزدی یک برگ چک مرا دزدید و از آن پس هر وقت پول خویش را طلب نمودم گفت یک برگ چکت دستمه زیاد سر به سرم نزار واگرنه آن را به اجرا در می آورم. متاسفانه نه توانایی بازپسگیری چک از ایشان را دارم نه مدرکی دال بر اثبات دزدین چک توسط ایشان. حال چگونه می توانم نسبت به مطالبه چک که دغدغه بزرگم شده از ایشان طبق قانون اقدام نمایم؟

پـاسـخ - شما می توانید با مراجعه به بانک اعلام مفقودی نمایید.

 

ســـوال - بنده چند فقره چک با تاریخ مشخص به عنوان امانت به دوستم دادم و دوستم چکها را به بانک برده و برگشت زده است چگونه و چه شکایتی را مطرح کنم؟

پـاسـخ - وجود چک  در دست هرشخصی دلیل بر طلبکار بودن ایشان وبدهکار بودن شماست پس اگر دلیلی بر امانت دادن چک ها دارید ارا ئه کنید تا ضمن بررسی پاسخ مناسب به شما داده شود.

 

ســـوال - چک به روز باشد یعنی چی؟در خصوص پیگیری چک از طریق کیفری یکی از شروط این است که چک به روز باشد. آیا منظور این است که تاریخ صدور و ارائه به بانک یکی باشد؟

پـاسـخ - تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک باید یک تاریخ باشد.

 

ســـوال - اگر چکی به صورت حامل داده شده باشد می توان علیه صادر کننده آن شکایت نمود؟ آیا در این پرونده، تفاوتی هست میان اینکه چک به نام خود اینجانب صادر شده باشد با اینکه چک حامل باشد؟ ضمنا تاریخ ابلاغ این حکم به بنده 19/11/1391 میباشد.

پـاسـخ - درخصوص تجدیدنظر تا تاریخ 12/10 مهلت دارید و اما در مورد سوال دوم اگر در دادگاه اثبات شده باشد که چک در برابر فروش زمین متعلق به شما بوده است نه فرقی ندارد و فقط تفاوت آنها در این است که اگر حامل باشد دارنده آن هرکس باشد می تواند آنرا مطالبه کند ومقصود قسمت آخر رای هم این بوده که به دلیل حامل بودن چک شما بعد از اینکه رای صادر گردیده و قطعی شد شما دارنده آن محسوب می شوید و تا قبل از آن بنگاهدار دارنده آن بوده است.وکیل چک

 

ســـوال - اینجانب چکی جهت ضمانت به فردی دادم که داخل چک هیچ نامی از ضمانت نبرده ولی مشخصات آن در قرارداد کاری ثبت شده .بعد از بیرون آمدن از سرکار چک من را به اجرا تبت گذاشت در حالی که تمام مبلغ آن را طلب نداشت من رفتم وحسابم را تسویه کردم در حالی که یک شاهد دارم البته فرد دیگری هم شاهد آن بود که فکر نکنم به رغبت بیاید شهادت دهد.آیا میتوانم او را مجبور کنم بیاید شهادت دهد- خلاصه من تسویه کردم ولی او چک من را از اجرا ثبت در نیاورد حال میخواهم شکایت کنم تا چک را پس بگیرم خواهشمندم راهنمایی کنید چون هر کاری کردم دادخواست استرداد چک- یا شکایت حیانت در امانت نتونستم نامه ای از دادگاه بگیرم جهت توقف اجرا چون اگر عملیات اجرا را متوقف نکنم تا بیایم ثابت کنم که من تسویه کرده ام  اموالم توقیف میشود-روال توقف اجرا ثبت چگونه است؟

پـاسـخ - اول دادخواست اعتراض به عملیات ثبتی و بدوا توقف عملیات اجرایی به دادگاه بدهید.دوم:دعوی خیانت در امانت را با ارائه مدارک وشهود مطرح و تقاضای پیگرد قانونی وی را نمایید.وکیل

 

چک وآنچه در ارتباط با چک باید بدانید

امروزه کمتر کسی است که با چک و امور بانکی سر و کار نداشته باشد. رواج روزافزون استفاده از چک و از طرف دیگر آشنایی نداشتن با قوانین و مقررات چک گاهی سبب دردسر می شود . بنابراین آشنایی با قوانین و مقررات چک برای همه افراد ضروری و لازم است.
برچسب ها: چک، ضمانت چک، امانت، خیانت وامانت چک، قانون چک،

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 09:53 ق.ظ | نویسنده : هوشنگ پورزند | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • میم ب
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic